Aktualności

Gość


Zajęcia w Fundacji FIONA w Poznaniu


Zajęcia w Fundacji FIONA w Poznaniu
środa, 15 listopada 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 14.11.2017 r. na terenie Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA” w Poznaniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Wzięły w nim udział studentki GSW Milenium drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki (pani Julia Pilarska, pani Justyna Kubalewska, pani Karolina Moszyńska, pani Urszula Ogórkiewicz, pani Zuzanna Hoffmann) i nasz wykładowca dr Paulina Gołaska, która spotkanie zorganizowała oraz studentki GSW Milenium Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu: pani Malwina Kędziora, pani Roksana Świderska i pani Nadia Sosnowska reprezentujące Koło Naukowe Baby Start, a także opiekun Koła i nasz wykładowca, Pani dr Anna Bęczkowska.
Celami działania Fundacji „FIONA” są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.
Zajęcia poprowadziła prezeska Fundacji, p. Anna Janiak, która w pierwszej części spotkania opowiedziała o historii Fundacji, aktualnych działaniach i realizowanych projektach, a także o prowadzonej przez siebie Spółdzielni Socjalnej „FURIA” oraz własnych doświadczeniach jako mamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Padło wiele pytań ze strony studen-tów, a Pani Ania z dużym zaangażowaniem, cierpliwością i serdecznością kolejno na wszystkie odpowiadała. W trakcie spotkania nawiązała się ciekawa i inspirująca dyskusja. Bardzo cenna była wymiana doświadczeń związanych z pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Studenci mieli okazję opowiedzieć o własnych doświadczeniach w pracy z osobami autystycznymi, a także sformułować swoje potrzeby i oczekiwania względem potencjalnej, długofalowej współpracy z Fundacją.
W drugiej części spotkania, studenci mieli okazję wziąć udział w zajęciach teatralnych, odbywających się na terenie Fundacji. Dzięki temu zapoznali się z podopiecznymi FIONY, a także w praktyce doświadczyli, jakiego rodzaju działania są im oferowane. Głównym celem reali-zowanym podczas zajęć było stworzenie tekturowej lalki, która na kolejnych spotkaniach teatralnych będzie odgrywać rolę aktora. Warsztaty prowadziła p. Anna Maria Brandys, Pre-zes Fundacji „Jak Malowana”, współtwórczyni projektu Dom Bajek.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów GSW Milenium, którzy zadeklarowali wyraźną chęć kontynuowania współpracy i udziału w kolejnych przedsięwzięciach. 

Galeria