Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Zapraszamy na drugi zjazd Szkoły dla Rodziców


Zapraszamy na drugi zjazd Szkoły dla Rodziców
piątek, 26 stycznia 2018, Natalia Jędrzejczak

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na drugi zjazd Szkoły dla Rodziców, który odbędzie się 1 lutego 2018 r. w godz.17:00-19:45 w sali nr 14.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:
dr Aneta Kokot- a.kokot@op.pl; tel.697 697 639


Kompetencje rodzicielskie są to takie umiejętności i narzędzia, które wspierają rodziców w spełnianiu ich roli. Są one niezbędne w procesie wychowywania i wzrastania. Przekazujemy je sobie z pokolenia na pokolenie. Tak więc bycia rodzicem uczymy się od własnych rodziców. Nasze biografie rodzinne odgrywają ogromną role w naszym funkcjonowaniu. W związku z przeobrażeniami współczesnych rodzin pewna ciągłość międzypokoleniowa i możliwość pozyskiwania informacji z doświadczeń swoich rodziców, ze względu np. na dużą odległość od siebie zamieszkania czy funkcjonowanie w rodzinach toksycznych, czy zrekonstruowanych zostaje zachwiana. Dodatkowo, szybkie tempo życia przyczynia się do tego, że rodzice coraz mniej czasu i uwagi poświęcają swoim dzieciom. Rozwój nowych technologii sprawia, że buduje się coraz większa przepaść pomiędzy światem dorosłych a światem młodych ludzi. Sama miłość rodzicielska nie wystarcza, aby odpowiednio ukierunkowywać i korygować zachowania dziecka. Powtarzane zdania, które nie przynoszą oczekiwanych reakcji ze strony dzieci budzą frustrację, lęk oraz bezsilność u rodziców. Doświadczają oni tych emocji zarówno jak ich dzieci są małe a także później, kiedy są w okresie adolescencji. Rolą rodzica jest przekazanie wartości, które sam wyznaje oraz nauka tego, jak żyć w świecie, jak sobie w nim radzić. Niestety zmieniające się wzorce cywilizacyjne i medialne, mocno wpływają na decyzje młodych ludzi, które nie zawsze idą w parze z wartościami przekazywanymi w rodzinie. Rodzicom coraz trudnej sprawować swoje role w poprawny sposób. Tak jak i rola dziecka podlega dynamicznym zmianom. W rodzinach dochodzi do tzw. „konfliktów pokoleń”. Doprowadza to do atmosfery napięć, wzajemnych pretensji i frustracji. Dzieci i młodzież coraz bardziej izoluje się od swoich rodziców. Jest wtedy także bardziej podatna na podejmowanie zachowań ryzykownych. Szukanie wsparcia i aprobaty u rówieśników mogą dokonywać poprzez przedwczesne inicjacje alkoholowe, seksualne, ale także częste wagarowanie lub problemy szkolne.


Realizacja w ramach spotkań warsztatowych. Ich celem jest:

  • dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz nauka ich rozpoznawania, nazywania i rozumienia
  • dostarczenie wiedzy nt. skutecznej komunikacji oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach
  • dostarczenie informacji dotyczącej granic psychologicznych, ich znaczenia i funkcji w życiu człowieka oraz pobudzenie do refleksji, w jaki sposób stawiać je własnemu dziecku
  • dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka oraz jak rozpoznać sygnały świadczące o ich użyciu przez dzieci
  • obniżenie u rodziców lęku oraz wstydu przed konfrontacją z problemem dziecka

Ich celem jest:

  • diagnoza oraz indywidualne rozpoznanie przeżywanych trudności przez rodzica
  • udzielenie wsparcia dla rodzica, będącego w trudnej dla siebie sytuacji życiowej oraz motywowanie go w kierunku zmiany
  • pogłębianie treści poruszanych podczas warsztatów grupowych oraz odniesienie ich do indywidualnych trudności
  • poradnictwo psychologiczne dotyczące rozwoju biopsychospołecznego oraz znaczenia systemu rodzinnego w wychowywaniu dzieci.