Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Szkolenie - mobbing w środowisku pracy


Szkolenie - mobbing w środowisku pracy
piątek, 2 lutego 2018, Natalia Jędrzejczak

Na zaproszenie Regionalnego Centrum Edukacyjnego w Bydgoszczy, dr Aneta Kokot reprezentująca Biuro Karier oraz Pracownię Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy GSW Milenium, przeprowadziła 2 lutego 2018 r, w Ciechocinku szkolenie dla kadry zarządzającej w środowisku oświatowym  w zakresie mobbingu w środowisku pracy. W ramach kilkugodzinnego spotkania w sposób twórczy przedstawiono proces i mechanizm powstawania przemocy w pracy, zakres jego przejawów oraz koszty jakie ponosi zarówno pracodawca jak i pracownik. Nie bez znaczenia stały się zagadnienia prewencji nieetycznych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zaproponowane treści spotkały się z entuzjazmem ze strony uczestników a ich doświadczenia własne stały się przyczynkiem do zmiany tej toksycznej sytuacji.

Galeria