Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Szkolenie „Mobbing – zagrożenie życia zawodowego”


Szkolenie „Mobbing – zagrożenie życia zawodowego”
czwartek, 26 kwietnia 2018, Natalia Jędrzejczak

W środę, 25 kwietnia 2018 r. w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium” odbyło się szkolenie dla Interesariuszy Zewnętrznych, Pracodawców i Sympatyków, z którymi od lat Uczelnia Nasza współpracuje. Temat szkolenia dotyczył Mobbingu jako zagrożenia życia zawodowego. Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu, który to problem od wielu lat coraz bardziej narasta w naszym społeczeństwie. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia głównie dotyczyły uwarunkowań jego powstawania, przejawów oraz skutków w wymiarze biopsychospołecznym człowieka. Stanowiło ono również odpowiedź na zapotrzebowanie gnieźnieńskich pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają prowadzić politykę prewencyjną nieetycznych i wrogich zachowań w swoim środowisku pracy. W ramach prelekcji przedstawiono również zróżnicowany, wieloaspektowy i specyficzny obraz osób doświadczających przemocy, ale i zwrócono uwagę na sytuację pracodawców, którzy niesłusznie zostali posądzeni o stosowanie działań przemocowych. Uzyskana amplifikacja wiedzy na temat mobbingu zainicjowała cykl spotkań wraz z pracodawcami z naszego regionu.

Koordynator wydarzenia: Anna Sołtys- Stawowa, Pełnomocnik Rektora ds.Interesariuszy Zewnętrznych przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium
Prowadzenie szkolenia: dr Aneta Kokot, Pracownia Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.

Galeria