Aktualności

Gość


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej”
środa, 16 maja 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniach 14-15 maja 2018 roku w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej” nt. Kapitału i deficytu pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji.  Jednym z głównych organizatorów była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. Patronat nad konferencją sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Konferencję otworzyli przedstawiciele władz uczelni - organizatorów: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium - Rektor GSW Milenium, dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium, prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp. oraz doc. dr Przemysław Frąckowiak - Prorektor WWSSE w Środzie Wlkp.
Wystąpili również zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz oraz Senator RP – Robert Gaweł.
Obrady rozpoczęły sesje plenarne, podczas których omawiane były m.in. zagadnienia związane z pedagogiką wsparcia społecznego.

Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy brali udział w pięciu sesjach panelowych. Podczas sesji omówione zostały zagadnienia związane z: interdyscyplinarnymi kontekstami problemów społecznych w cyklu życia człowieka, kapitałem i deficytem polskiego systemu resocjalizacji, starością jako przedmiotem społecznej troski - założenia a realia systemu wsparcia osób w podeszłym wieku, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca na zasobach uczniów, rodziny i szkoły oraz z działalnością organizacji studenckich jako inwestycji w rozwój kapitału społecznego.

Uczelniane organizacje studenckie jakie wzięły udział w konferencji oraz wystąpiły podczas panelu nr 5 to m.in.: przedstawiciele Samorządu Studenckiego GSW Milenium, Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, Koła Naukowego Baby Start GSW Milenium, Koła Naukowego Resocjalizacji US, Koła Młodych Pedagogów PWSZ we Włocławku czy też Koła Naukowego Absolwentów Pedagogiki WWSSE w Środzie Wlkp.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, odrębnie certyfikowanych. Tematyka warsztatów była związana z pracą z rodzicami w poradnictwie krótkoterminowym, odpowiedzialnością prawną i społeczną pedagoga, mobbingiem – zagrożeniem życia zawodowego, komunikacją bez granic – czyli integracją przez komunikację, autyzmem relacyjnym czy też z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia.

Ponadto podczas konferencji miała miejsce wystawa fotografii Waldemara Stube pt. „Codzienność”. Zdjęcia powstały w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, które otrzymały  wyróżnienie National Geographic w kategorii Fotoreportaż.

Konferencja została zorganizowana przez: Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej, Pracownię Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski oraz Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).

Zapraszamy na fotorelację

www.konferencja.milenium.edu.pl