Aktualności

Gość


GSW Milenium na Uniwersytecie Warszawskim


GSW Milenium na Uniwersytecie Warszawskim
piątek, 8 czerwca 2018, Natalia Jędrzejczak

W dniu wczorajszym, tj. 7.06.2018 r. nasi wykładowcy: dr Aneta Kokot oraz dr Sylwia Jabłońska wraz ze studentkami, członkiniami Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”: Martą Pawłowską i Kariną Borzykowską uczestniczyły w spotkaniu na zaproszenie pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wizyty dokonano podsumowania wspólnie realizowanego międzynarodowego projektu DESIrE dotyczącego handlu ludźmi. Panie zwiedziły również kampus uniwersytecki, a także wzięły udział w wykładzie Pana profesora UW dra hab. Zbigniewa Lasocika oraz przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europe (OBWE) na temat praw człowieka i współczesnego kryzysu demokracji w krajach Europy.

Galeria