Aktualności

Gość


Seminarium Naukowe pt.: "Oblicza przemocy w rodzinie - perspektywy i (re) witalizacja"


Seminarium Naukowe pt.: "Oblicza przemocy w rodzinie - perspektywy i (re) witalizacja"
wtorek, 16 października 2018, Rafał Wojtaszak

W dniu 16.10.2018r. w Czerniejewie odbyło się Seminarium Naukowe pt.: "Oblicza przemocy w rodzinie - perspektywy i (re) witalizacja". W spotkaniu miały przyjemność wziąć udział członkinie koła: Anita Bartczak, Paulina Bąkowska, Karina Borzykowska, Grażyna Kozłowska, Honorata Marmurowicz, Katarzyna Nowacka, Marta Pawłowska, Joanna Prusik. 

 

Seminarium zorganizowane zostało przez naszą uczelnię oraz Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Zespół Interdyscyplinarny w Czerniejewie, Radę Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie. 

 

Seminarium składało się z dwóch modułów: 

1. Teoretyczne rozważania nad zjawiskiem przemocy w rodzinach dotkniętych kryzysem.

2. Praktyczne aspekty mechanizmów przemocowych – profilaktyka, interwencja, terapia.

 

Prelekcje poprowadzili wykładowcy z Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium, Prezes SOPP VICTORIA, oraz psycholog, mediator rodzinny, terapeuta dziecięcy z WSUS Poznań. Wykłady skierowane były do wszystkich osób, które zainteresowane są problemami przemocy oraz problemami uzależnienia od alkoholu, czyli do pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, członków zespołów interdyscyplinarnych, nauczycieli, studentów, a także osób doświadczających tych trudności.

Przeprowadzone prelekcje pozostawiły uczestników w refleksji, że (…) „Po prostu trzeba ludzi kochać” oraz że praca w tego typu tematyce wymaga pamiętania o sercu, które należy wkładać w każde działanie czy inicjatywę. 

 

Zobacz galerie zdjęć

Pobierz program