Kalkulator stypendialny

Gość


Kalkulator stypendialny


     pomoc


     pomoc

W jakich dziedzinach życia studenckiego chciałbyś brać aktywny udział:

System stypedialny, proponowany przez uczelnię, ma charakter nie tylko socjalny, umożliwiający studiowanie mniej zamożnym, ale także wyraźnie motywacyjny.

Promuje on sylwetkę studenta aktywnego, chętnie uczestniczącego w życiu społeczności akademickiej.

Nasi studenci otrzymują stypendia w wymiarze miesięcznym, kilkumiesięcznym lub semestralnym na kwotę od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

W roku akademickim 2012/2013 uczelnia przyznała stypendia na kwotę ponad miliona złotych .