Efekty uczenia

Gość 

Absolwenci w trakcie studiów w GSW Milenium uzyskają zakładane dla danego kierunku i poziomu kształcenia efekty.

Zarządzanie

Efekty uczenia studia I stopnia 

Efekty uczenia studia II stopnia 

 

Pedagogika

Efekty uczenia studia I stopnia 

Efekty uczenia studia II stopnia 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Efekty uczenia studia jednolite