Informacje organizacyjne

Gość
Podstawa prawna działalności

1. Zgoda MENiS z dnia 21 listopada 2002 r.
2. Wpis do rejestru uczelni niepaństwowych MNiSW pod numerem 260.
3. Statut uczelni zatwierdzony przez MNiSW w dniu 30 grudnia 2008 r.
4. Uzyskanie uprawnień do kształcenia na studiach drugiego stopnia - lipiec 2011 r.

Oferujemy 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie niestacjonarnym (kierunek Zarządzanie), 5-letnie studia magisterskie jednolite niestacjonarne (kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) oraz 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) w trybie niestacjonarnym (kierunek Pedagogika i Zarządzanie). 


Kadra
Renomowani specjaliści, doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy posiadają wieloletni staż dydaktyczny, a także liczące się osiągnięcia naukowe. Zajęcia prowadzą również praktycy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Ponadto z naszą uczelnią współpracuje ok. 250 profesorów, doktorów oraz magistrów - wybitnych naukowców i praktyków.


Absolwent otrzymuje 
dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem licencjata lub magistra.


Gwarantujemy
:
• ciekawe i przydatne słuchaczom programy poszczególnych przedmiotów
• sprawną organizację zajęć
• kulturalne, w pełni profesjonalne traktowanie studentów oraz ich problemów