Niepełnosprawni

Gość


Nasze ośrodki


Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia przyjazna i otwarta na osoby niepełnosprawne. Aby efektywnie realizować zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do kształcenia oraz działalności naukowej, władze GSW Milenium powołały w 2017 roku Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

W GSW Milenium osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z wielu udogodnień:
•    Stypendium dla osób z niepełnosprawnością - przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności - wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.
•    Możliwość indywidualnego dostosowania toku studiów, a także sposobu uczestnictwa w zajęciach i przeprowadzenia zaliczeń.
•    Indywidualne warunki korzystania z zasobów biblioteki - w czytelni Biblioteki wyodrębniona jest część z 2 stanowiskami komputerowymi ze specjalnym oprogramowaniem dla osób słabowidzących z dostępem do Internetu, klawiaturą kontrastową oraz monitorem brajlowskim z klawiaturą brajlowską. Tekst zapisany Brajlem można wydrukować na specjalnej drukarce. Studenci mogą korzystać także z lupy elektronicznej, stacjonarnego powiększalnika z monitorem, umożliwiającym powiększanie tekstu i obrazu.
•    Stanowiska komputerowe w salach dydaktycznych oraz w bibliotece dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami.
•    Infrastruktura GSW Milenium dostosowana do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – podjazdy dla niepełnosprawnych, oznakowanie uczelni i sal dydaktycznych dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących.
•    Wsparcie psychologiczne w ramach indywidualnych spotkań ze specjalistą.
•    Wsparcie edukacyjno-zawodowe przez doradcę zawodowego.
•    Uczestnictwo w nowej organizacji studenckiej bazującej na wymianie doświadczeń, wzajemnej inspiracji i wspólnych inicjatyw, udział w warsztatach i szkoleniach (z pisemnym zaświadczeniem uczestnictwa i materiałami szkoleniowymi).
•    Osoby niewidome i niedowidzące, mające trudność z wypełnieniem formularza elektronicznego, mają możliwość osobistej wizyty w Dziekanacie, gdzie pracownicy pomogą wypełnić formularz i inne dokumenty.
•    Osoby niewidome i niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z kursu orientacji przestrzennej, organizowanego indywidualnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, umożliwiającego zapoznanie się w infrastrukturą GSW Milenium jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

KONTAKT:

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
dr Joanna Kozielska
joanna.kozielska@milenium.edu.pl
tel. 61 425 75 70 wew. 28