Pracownia Badań Rynkowych

Gość


Nasze ośrodki


Pracowania Badań Rynkowych w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium została powołana Zarządzeniem Rektora nr 8/2017 w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Pracownia Badań Rynkowych ma na celu dbałość o podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego praktycznego wymiaru dla studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

Skład Pracowni Badań Rynkowych:

Kierownik:   dr Radosław Skrobacki
     
 Członkowie pracowni:  

dr Anna Bęczkowska

    dr Sylwia Jabłońska
    dr Piotr Odrakiewicz

Działania Pracowni Badań Rynkowych: