Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

Gość


Nasze ośrodki


logo_prrirs_400  

Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej powstała w 2011 roku.
Szczególną rolę w konstytuowaniu się Pracowni odegrały środowiska akademickie dwóch niepublicznych uczelni: Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz środowiska praktyków związanych z Zakładem Poprawczym w Poznaniu i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych. 

Celem działań podejmowanych w ramach Pracowni, jest próba spojrzenia na problematykę szeroko rozumianej resocjalizacji i pracy socjalnej z perspektywy lokalnej i stopniowe rozszerzanie tej refleksji w kierunku praktycznie zorientowanych kontekstów systemowych. Konsekwencją tego jest metodologiczne osadzenie pracowni w obszarze pedagogiki społecznej.

Ze szczegółami działalności pracowni można zapoznać się tutaj