Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Rektor w latach 2003-2007

Gość


Nasze ośrodki

Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Rektor w latach 2003-2007


Doświadczenie zawodowe:

Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, rzeczoznawca MEN w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceów i techników, organizator i kierownik naukowy Międzynarodowej Konferencji "Media a edukacja"

Przedmioty wykładane w GSW Milenium
• podstawy dydaktyki ogólnej
• media w edukacji,
• seminarium dyplomowe

 

 
Dziewięć pytań do...

Z czym kojarzy się Panu słowo "Gniezno"?
Przede wszystkim z historią. Pierwsza Stolica Polski, przyjęcie aktu chrztu w 966 roku, ale również z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Pana maksyma życiowa?
Być aktywnym, żyć uczciwie, ufać ludziom.

Jacy studenci najdłużej pozostają w pamięci?
Aktywni, zajmujący się nie tylko nauką.

Ulubione zajęcia poza pracą dydaktyczno-naukową?
Lubię pracę twórczą, a w ogóle lubię robić wszystko to, co jest do zrobienia.

Co Pan najbardziej ceni u przyjaciół?
Lojalność i poczucie humoru.


Proszę dokończyć zdania:

Gdybym nie był wykładowcą to zajmowałbym się...
prawdopodobnie działalnością artystyczną, estradową lub teatralną.

Najbardziej cenię w sobie...
zdrowy rozsądek i kontaktowość.

Moją największą słabością jest...
niepunktualność i zbyt duże zaufanie do ludzi.

Najbardziej lubię spędzać czas...
na czytaniu książek i słuchaniu polskich piosenek z dobrym tekstem, lubię też przebywać nad morzem i jeździć na rowerze.