Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji

Gość


Nasze ośrodki


Quality & Sales Manager: systemy zarządzania jakością i sprzedażą

II stopień (studia magisterskie)


Opis specjalności

Wybierając tę specjalność opanujesz wiedzę zarówno z zakresu zarządzania jakością jak i sprzedażą.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

Zarządzanie jakością staje coraz bardziej popularnym elementem w funkcjonowaniu wielu organizacji bez względu na profil działalności. Studia dedykowane są wszystkim osobom zainteresowanym prawidłowym funkcjonowaniem organizacji, minimalizacją kosztów funkcjonowania oraz optymalizacją zachodzących w organizacji zdarzeń.

Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością. Poznasz regulacje prawne w zakresie jakości oraz dokumentację systemu zarządzania jakością. Nauczysz się audytowania systemów jakości w instytucjach administracji publicznej. Niniejsza specjalność da studentowi wiedzę z zakresu podejścia jakościowego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Student tej specjalności realizując część programu studiów pod patronatem zewnętrznej Jednostki Certyfikującej (Global Quality z siedzibą w Warszawie), będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

Praca po studiach: Absolwenci tej specjalności to przyszli menadżerowie jakości, przedstawiciele kierownictwa systemów zarządzania, audytorzy wewnętrzni przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ:

Wybierając tę specjalność:

  • będziesz potrafił skutecznie stosować nowoczesne rozwiązania oraz techniki sprzedażowe w pracy zawodowej, pogłębi aktualne przepisy prawne oraz finansowe.
  • uzupełnisz wiedzę na temat psychologii zachowań konsumentów oraz profesjonalnych prezentacji i promocji oferowanych produktów.
  • nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników.
  • opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych.

Nauczysz się jak przenieść sprzedaż na płaszczyznę Internetu, dowiesz się jak się technicznie przygotować i na co zwrócić uwagę przy wyborze sklepu online. Poznasz technikę dywersyfikacji sprzedaży poprzez wybór porównywarek cenowych, marketplaców i portali aukcyjnych.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz pewnie poruszać w cyfrowym świecie, będziesz umiał zarządzać treściami na stronie sklepu internetowego, a dzięki nabyciu umiejętności komunikacyjnych i analitycznych łatwo odnajdziesz się w biznesowym środowisku.

Praca po studiach: Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego (key account manager), menedżer sprzedaży, specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży, handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi, handlowiec ds. kontaktów z klientami indywidualnymi. Może też prowadzić działalność gospodarczą ze sprzedażą online. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Quality & Sales Manager: systemy zarządzania jakością i sprzedażą:

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

•    posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz certyfikat wystawiany przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą (Global Quality).

•    dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Ponadto jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami*.

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ:

•    posiada kompetencje związane z badaniem potrzeb nabywców, planowaniem, organizowaniem i kontrolą procesu sprzedażowego. Wie także jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów oraz budować i utrzymywać z nimi relacje i prowadzić skuteczne negocjacje.

•    potrafi odnajdywać się w procesach zachodzących w sklepie online, wie jakie są działania wspierające sprzedaż online (marketing online), jak tworzyć reklamy w Google i na Facebooku, by dotrzeć z ofertą do klientów lokalnych i krajowych. Potrafi poszukać  nowych klientów w Internecie.

 

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:

-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),

-  eksperci na rynku inwestycji

-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,

-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.

-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/mies!