Słowo od założyciela

Gość


Nasze ośrodki

Słowo od założyciela


Drodzy Maturzyści i Absolwenci studiów licencjackich!

Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni - największej w Gnieźnie!

Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych - osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Od 15 lat tworzymy w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie - ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy umiejętności - tylko tak kształtuje się osobowość człowieka, który potrafi sprostać wymaganiom współczesności.

Pokolenie XXI wieku będzie się wciąż uczyć, nabywać nowe kwalifikacje przez całe życie. Tego rodzaju kształcenie permanentne - live long learning - stanie się efektywne tylko wtedy, gdy oparte będzie na solidnej podstawie ogólnej jaką mogą stworzyć tylko dobre studia licencjackie, a potem magisterskie.

I na takie studiowanie zapraszam do Milenium.Założyciel GSW Milenium
prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki