Środowisko sprzyjające uczeniu się języka angielskiego

Gość


Nasze ośrodki


 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, w jaki sposób poprowadzić zajęcia z języka angielskiego, aby były atrakcyjne w przedszkolu, bądź w edukacji wczesnoszkolnej. Jakie środki dydaktyczne użyć, aby lekcja była atrakcyjna? Drama, jako metoda aktywizująca i jej wykorzystanie podczas zajęć z języka angielskiego.

Prowadząca dr Katarzyna Miłek
Liczba godzin (8h)
Liczba uczestników: 10