Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Gość



UWAGA!


Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych!

 

W ramach studiów podyplomowych:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika sztuki – plastyka
  • Pedagogika sztuki – wiedza o kulturze
  • Pedagogika lecznicza
  • Surdopedagogika
  • Tyflopedagogika

 

Prowadzimy również indywidualne kształcenie dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w powyższych specjalnościach.

W proponowanym trybie kształcenia absolwent kursu kwalifikacyjnego:

1. realizuje zmniejszoną liczbę godzin,

2. opłata czesnego jest znacząco niższa – 1200 zł za całość,

w porównaniu do standardowego trybu kształcenia.

Absolwent proponowanych przez nas studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (zgodne z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r Dz.U. z 2012 r.poz.572, poz.742.).

Umocnij swoje kwalifikacje i uzyskaj podyplomowe wykształcenie!

Zapraszamy do odwiedzenia również naszej nowej witryny poświęconej tematyce studiów podyplomowych http://studiapodyplomowe.milenium.edu.pl/