Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Gość


Nasze ośrodki


ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI


Opis specjalności

Wybierając tę specjalność umiejętności studenta będą odpowiadały profilowi niemal 99% polskich firm, które zatrudniają ponad połowę pracujących ludzi w Polsce. Adresatem specjalności są osoby przedsiębiorcze, żądne sukcesów finansowych i organizacyjnych, nie unikające ryzyka w podejmowaniu decyzji i chcące prowadzić własną działalność gospodarczą.

W ramach specjalności dzięki profilowi praktycznemu studiów studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego.

Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań, zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Nauczą się także zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz będą potrafili stosować nowoczesne metody finansowania inwestycji i oceniać ich efektywność. Student po ukończeniu specjalności będzie także potrafił budować plany marketingowe, prowadzić współpracę z jednostkami otoczenia biznesu oraz zarządzać wiedzą i nowoczesnymi technologiami.

Studenci od czwartego semestru studiów mają możliwość indywidualnie wybrać ścieżkę kształcenia decydując o wyborze przedmiotów z szerokiej oferty proponowanych zajęć.


Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami poza zakładanymi efektami kierunkowymi posiada wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania pomysłów biznesowych i realizowania ich w postaci konkretnych koncepcji biznesowych. Zna podstawowe metody zarządzania małą organizacją, potrafi prowadzić księgowość małej firmy, przybierać postawy przedsiębiorcze oraz skutecznie motywować siebie i swoich współpracowników do efektywnego działania. Umie także zawierać alianse strategiczne i promować swoją działalność z poszanowaniem etyki i społecznej odpowiedzialności. Dobierając właściwe źródła finansowania potrafi również ocenić ich efektywność współpracując z innymi organizacjami, np. sektorem bankowym. Absolwent potrafi także sporządzić prosty plan gospodarczy oraz wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: właściciel firmy (przedsiębiorca), kierownik, specjalista ds. konsultingu dla MŚP, animator gospodarczy, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, prezes czy zastępca prezesa.

eRekrutacja
<<zarządzanie