Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Gość


Nasze ośrodki


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

Praca po studiach

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:

•    nauczyciel w przedszkolu (nauczyciel wychowania przedszkolnego)

•    nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Specjalność daje również uprawnienia do pracy jako

•    opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych

Czego się nauczysz?

Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany nauczyciel-pedagog, przygotowany do podjęcia pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi od 3 do 9 lat.

•    Zyskasz szerokie kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji elementarnej. Specjalność ma przygotować nauczyciela, który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.

•    Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, by wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej.

•    Staniesz się nauczycielem wszechstronnym, który, obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym będziesz potrafił zaspokajać potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.

•    Będziesz właściwie przygotowany do pracy z dzieckiem, by pomóc mu w pełni rozwijać samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość.


>> Zobacz szczegółowy opis specjalności i sylwetkę Absolwenta
Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/m-c!