Aktualności

Gość


VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Annual Humanistic Management Conference na UJ w Krakowie


VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Annual Humanistic Management Conference na UJ w Krakowie
niedziela, 13 października 2019, Rafał Wojtaszak

 Dr Piotr Odrakiewicz wziął udział w siódmej Międzynarodowej Konferencji z cyklu Annual Humanistic Management Conference zorganizowanej przez Humanistic Management Network. Konferencja odbyła się w dniach 10-11.10.2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Sama konferencja nosiła tytuł Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good i była okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz możliwości ich praktycznych aplikacji w dziedzinie humanistycznego zarządzania, a także omówiono  wzajemną zależność pomiędzy solidarnością, dobrem wspólnym i zarządzaniem humanistycznym.