Aktualności

Gość


Nowa książka naszego profesora, dr. hab. Armina Mikosa von Rohrscheidt


Nowa książka naszego profesora, dr. hab. Armina Mikosa von Rohrscheidt
środa, 12 maja 2021, Zuzanna Walczak

Jest nam niezmiernie miło poinformować społeczność akademicką, iż nasz profesor, dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt wydał książkę. "Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie" to monografia, pierwsza na ten temat w j.polskim i zapewne w całym globalnym obiegu naukowym.

Przedmiotem książki jest zarządzanie interpretacją dziedzictwa w ramach oferty turystycznej, a zatem z udziałem turystów jako jej uczestników. Ponieważ doświadczenia dziedzictwa kulturowego, współtworzone przez jego interpretację, najczęściej występują w ramach turystyki kulturowej, to ta odmiana turystyki stanowi środowisko podejmowanych tu badań i prezentowanych analiz.


Książka jest adresowana do badaczy i specjalistów interpretacji dziedzictwa, dydaktyków i studentów przedmiotów akademickich obejmujących aktywne zarządzanie dziedzictwem oraz do zarządców regionalnych i lokalnych programów uczestnictwa w kulturze. Drugą grupa jej adresatów są zarządcy i merytoryczni pracownicy instytucji zarządzających zasobami dziedzictwa, w tym muzeów, centrów interpretacji i obiektów oraz kompleksów zabytkowych stanowiących atrakcje turystyczne. Im zamieszczone tu wywody powinny pomóc w organizacji turystycznej oferty opartej na ich zasobach i wprowadzeniu jej do zewnętrznych produktów turystycznych, a także w prawidłowym kształtowaniu relacji ze środowiskiem turystyki i marketingu turystycznego ich oferty. Książka może być też źródłem usystematyzowanej wiedzy i przydatnym zbiorem praktycznych rekomendacji dla menedżerów obszarowych organizacji interpretacyjnych, w tym szlaków kulturowych, lokalnych trasy tematycznych dla turystów, organizacji turystycznych profilowanych na dziedzictwo, ekomuzeów, stowarzyszeń skoncentrowanych na ochronie i kultywowania dziedzictwa. Mogą z niej też skorzystać organizatorzy wycieczek wyspecjalizowani w eksploatacji dziedzictwa, samodzielni przewodnicy turystyczni i ich lokalne zespoły, organizatorzy eventów dziedzictwa przyciągających turystów, twórcy aplikacji turystycznych i turystycznych programów kolekcjonerskich i operatorzy turystycznych linii komunikacyjnych. Z kolei urzędnikom samorządowym odpowiadającym za zarządzanie zasobami dziedzictwa, współpracę z sektorem turystycznym i jego wspieranie, marketing turystyczny swoich obszarów lub marketing terytorialny ta publikacja może pomóc w formułowaniu ich strategii oraz w ocenie przedsięwzięć interpretacji i turystycznej eksploatacji dziedzictwa, których inicjatorzy i zarządcy wnioskują o wsparcie ze środków publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści oraz ze streszczeniem tutaj

Jednocześnie informujemy, iż książka jest już dostępna w przedsprzedaży pod adresem tutaj