Aktualności

Gość


Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor GSW Milenium prelegentem Międzynarodowej Konferencji "Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości"


Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor GSW Milenium prelegentem Międzynarodowej Konferencji "Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości"
wtorek, 26 października 2021, Zuzanna Walczak

Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,  był prelegentem podczas Międzynarodowej Konferencji "Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości (2021)" /Interpretation for heritage protection. Values. International Conference (2021).  Konferencja odbyła się stacjonarnie w Poznaniu, w dniach 21 i 22 października 2021 i była transmitowana online dla zarejestrowanych uczestników w Polsce i wielu innych krajach.

Konferencja z cyklu „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa” to spotkanie profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków, którzy prezentowali swoje refleksje na temat problematyki wartości w ochronie i interpretacji dziedzictwa. Konferencja stanowiła część debaty „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”, realizowanej od 2019 roku przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji były wartości.

W ramach konferencji 22 października dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, profesor GSW Milenium, wygłosił referat pt. "Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej – zarys problematyki” oraz uczestniczył w dyskusji. Tłem wystąpienia była prezentacja najpierw form współczesnej turystyki kulturowej, a następnie – systematyczne, ale skrótowe ukazanie całokształtu zjawisk i działań związanych z interpretacją dziedzictwa realizowaną z udziałem turystów kulturowych. Profesor skupił się na wybranych kwestiach, którymi są: segmentacja turystów kulturowych z perspektywy ich zainteresowania doświadczaniem dziedzictwa, wymiary dziedzictwa najczęściej podejmowane w interpretacji i kreacji doświadczeń dla turystów, rodzaje kreowanych programów interpretacji oraz ich twórcy i wykonawcy, zróżnicowane spektrum podmiotów zarządzających turystyczną interpretacja dziedzictwa, wreszcie partnerzy i etapy budowy produktu turystycznego bazującego na doświadczeniu i interpretacji lokalnego dziedzictwa. W zakończeniu wyartykułowane zostały rekomendacje sformułowane w odniesieniu do spójnego zarządzania interpretacją dziedzictwa adresowaną do turystów.  

>>Pobierz Księgę Abstraktów Konferencji

>> Pobierz Program Konferencji