Aktualności

Gość


Wizyta studentek kierunku pedagogika w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie


Wizyta studentek kierunku pedagogika w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
poniedziałek, 16 maja 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 16 maja 2016 r. studentki Koła Naukowo-Samokształceniowego "Pasjonat" przybyły do Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie. 

W ramach pomocy studentki opiekowały się wraz z rehabilitantką mieszkankami Domu, które odbywały codzienne zajęcia ruchowe w Sali Rehabilitacyjnej. Mieszkanki korzystają z ćwiczeń na sali gimnastycznej w celu utrzymania  i usprawniania czynności ruchowych, zajęć doskonalących motorykę małą i dużą.  Dla pensjonariuszy prowadzona jest także indywidualna rehabilitacja w pokojach, w jej ramach wykonywane są ćwiczenia bierne, pionizacja, chodzenie z asekuracją. Zaprzestanie usprawniania może w konsekwencji doprowadzić do zubożenia ruchowego i wycofania się  z życia społecznego. W Sali ćwiczyły również dwie panie: Pani Ewa i Pani Beata, które będą brały udział w zawodach sportowych organizowanych w Olsztynie, będzie to jazda rowerem na dystansie 800 m. Studentki przebywały również w Sali Doświadczania Świata, ćwiczenia w tym pomieszczeniu pomagają osobom niepełnosprawnym wyciszyć się emocjonalnie, zapewnić relaks, zabawę. Przebywanie w sali doświadczania świata nie musi być nadzorowane przez specjalistów, rolę terapeutów mogą pełnić opiekunowie - tutaj pełniły ją studentki GSW Milenium. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pensjonariuszką, a opiekunem, wspólne przebywanie pogłębiło i wzmocniło kontakt, wpłynęło bardzo pozytywnie na już istniejące więzi, wyzwoliło nowe przeżycia, przyczyniło się do zdobycia nowego doświadczenia.

Zapraszamy na fotorelację