Aktualności

Gość


Warsztat pt. "Wiosenne Inspiracje" w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie


Warsztat pt. "Wiosenne Inspiracje" w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
piątek, 29 kwietnia 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 29 kwietnia 2016r. studentki Koła Naukowo-Samokształceniowego "Pasjonat" przybyły do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie w celu przeprowadzenia warsztatów pt. „Wiosenne Inspiracje”. W ramach zajęć uczestniczki warsztatów poznały tajniki wytwarzania kwiatów z bibuły, wykonały również witraż o kształcie motyla. Celem prowadzonych zajęć było rozwinięcie twórczej inicjatywy wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, pomysłowości a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych. Zajęcia zostały poprzedzone zabawą integrującą grupę a zakończone rozluźniającą i wyciszającą zabawą ruchową. Warsztaty sprawiły sporo radości i zaowocowały pięknymi pracami uczestniczek. Realizując cele warsztatów studentki miały możliwość kształcenia umiejętności twórczego działania, tworzenia, stosowania różnych środków wyrazu plastycznego, obserwowania czy próby wartościowania wykonanych prac. Zajęcia te wniosły takie korzyści, jak rozwijanie kreatywności, samorealizacji dającej poczucie satysfakcji, inspiracji dla twórczych rozwiązań czy lepsze poznanie mieszkanek DPS w Łopiennie. 

Zapraszamy na fotorelację