Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-009 Ewaluacja zajec, monit opinii studentow_wyd.3_akt.20170117.rtf
PROC-009 Ewaluacja zajęć, monitorowanie opinii studentów_wyd.2.rtf
Załącznik Nr 1 PROC-009 Ankieta do badania populacji studentów I roku WZ GSW.doc
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia