Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-010 Rozwoj umiejetnosci dydaktycznych kadry naukowej_wyd.2_akt.20170117.rtf
PROC-010 Rozwój umiejętności dydaktycznych kadry naukowej_wyd.2.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia