Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

Instrukcja 1 PROC-012 Zadania realizowane przez dzial IT_akt.20170117.rtf
Instrukcja 1 PROC-012 Zadania realizowane przez dział IT.rtf
PROC-012 Rozwoj i utrzymanie infrastruktury IT_akt.20170117.rtf
PROC-012 Rozwój i utrzymanie infrastruktury IT.rtf
Zalacznik Nr 1 1 PROC-012 FORMULARZ ZLECENIA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA.docx
Zalacznik Nr 1 PROC-012 Regulamin wifi.pdf
Zalacznik Nr 10 1 PROC-012 REGULAMIN laboratoriow komputerowych.PDF
Zalacznik Nr 2 1 PROC-012 Regulamin instalacji oprogramowania.pdf
Zalacznik Nr 3 1 PROC-012 Wniosek o zalozenie konta mailowego.pdf
Zalacznik Nr 4 1 PROC-012 Rregulamin korzystania z poczty elektronicznej.pdf
Zalacznik Nr 5 1 PROC-012 Wniosek o nadanie upowaznienia.pdf
Zalacznik Nr 6 1 PROC-012 Potwierdzenie anulowania uprawnien.pdf
Zalacznik Nr 7 1 PROC-012 Protokol zniszczenia kopii zapasowych.pdf
Zalacznik Nr 8 1 PROC-012 Protokol utylizacji sprzetu.pdf
Zalacznik Nr 9 1 PROC-012 Polityka backupu.pdf
Załącznik Nr 1 1 PROC-012 FORMULARZ ZLECENIA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA.docx
Załącznik Nr 1 PROC-012 Regulamin wifi.pdf
Załącznik Nr 10 1 PROC-012 REGULAMIN laboratoriów komputerowych.PDF
Załącznik Nr 2 1 PROC-012 Regulamin instalacji oprogramowania.pdf
Załącznik Nr 3 1 PROC-012 Wniosek o założenie konta mailowego.pdf
Załącznik Nr 4 1 PROC-012 Rregulamin korzystania z poczty elektronicznej.pdf
Załącznik Nr 5 1 PROC-012 Wniosek o nadanie upoważnienia.pdf
Załącznik Nr 6 1 PROC-012 Potwierdzenie anulowania uprawnień.pdf
Załącznik Nr 7 1 PROC-012 Protokół zniszczenia kopii zapasowych.pdf
Załącznik Nr 8 1 PROC-012 Protokół utylizacji sprzętu.pdf
Załącznik Nr 9 1 PROC-012 Polityka backupu.pdf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia