Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-014 Ksztaltowanie jakosci obslugi administr_wyd.3_akt.20170117.rtf
PROC-014 Kształtowanie jakości obsługi administracyjnej studentów_wyd.2.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-014 Wniosek o wpis warunkowy na semestr.pdf
Zalacznik Nr 10 PROC-014 Wniosek o zmiane grupy cwiczeniowej.pdf
Zalacznik Nr 11 PROC-014 Wniosek o przywrocenie w prawach studenta.pdf
Zalacznik Nr 12 PROC-014 Wniosek o przywrocenie na liste studentow.pdf
Zalacznik Nr 13 PROC-014 Wniosek o zgode na indywid organizacje studiow.pdf
Zalacznik Nr 14 PROC-014 Wniosek o przesuniecie terminu platnosci.pdf
Zalacznik Nr 15 PROC-014 Wniosek ogolny do Kanclerza.pdf
Zalacznik Nr 16 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zdody na przystapienie do egzam.komis.pdf
Zalacznik Nr 17 PROC-014 Wniosek ogolny do Dziekana.pdf
Zalacznik Nr 18 PROC-014 Wniosek ogolny do Rektora.pdf
Zalacznik Nr 19 PROC-014 Harmonogram prac Dziekanatu.rtf
Zalacznik Nr 2 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na powtarzanie semestru.pdf
Zalacznik Nr 20 PROC-014 REGULAMIN BIBLIOTEKI-3.pdf
Zalacznik Nr 21 PROC-014 Oswiadczenie o zapoz. z Regulaminem Bilbioteki.rtf
Zalacznik Nr 22 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium studia I stopnia.rtf
Zalacznik Nr 23 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium studia II stopnia.rtf
Zalacznik Nr 24 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.rtf
Zalacznik Nr 25 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium spec dla osob niepeln.rtf
Zalacznik Nr 26 PROC-014 Wniosek o przyznanie zapomogi.rtf
Zalacznik Nr 3 PROC-014 Wniosek o skreslenie z listy studentow.pdf
Zalacznik Nr 4 PROC-014 Wniosek o przygotowanie suplementu w jezyku angielskim.pdf
Zalacznik Nr 5 PROC-014 Wniosek o przygotowanie dyplomu w wersji obcojezycznej.pdf
Zalacznik Nr 6 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na udzielenie urlopu dziekan.pdf
Zalacznik Nr 7 PROC-014 Wniosek o przedluzenie sesji egzaminacyjnej.pdf
Zalacznik Nr 8 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na zmiane promotora.pdf
Zalacznik Nr 9 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na zmiane specjalnosci.pdf
Załącznik Nr 1 PROC-014 Wniosek o wpis warunkowy na semestr.pdf
Załącznik Nr 10 PROC-014 Wniosek o zmianę grupy cwiczeniowej.pdf
Załącznik Nr 11 PROC-014 Wniosek o przywrocenie w prawach studenta.pdf
Załącznik Nr 12 PROC-014 Wniosek o przywrocenie na liste studentow.pdf
Załącznik Nr 13 PROC-014 Wniosek o zgodę na indywidualną organizację studiów.pdf
Załącznik Nr 14 PROC-014 Wniosek o przesuniecie terminu platnosci.pdf
Załącznik Nr 15 PROC-014 Wniosek ogólny do Kanclerza.pdf
Załącznik Nr 16 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zdody na przystapienie do egzaminu komisyjnego.pdf
Załącznik Nr 17 PROC-014 Wniosek ogólny do Dziekana.pdf
Załącznik Nr 18 PROC-014 Wniosek ogólny do Rektora.pdf
Załącznik Nr 19 PROC-014 Harmonogram prac Dziekanatu.rtf
Załącznik Nr 2 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na powtarzanie semestru.pdf
Załącznik Nr 20 PROC-014 REGULAMIN BIBLIOTEKI-3.pdf
Załącznik Nr 21 PROC-014 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Bilbioteki.rtf
Załącznik Nr 22 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium studia I stopnia.rtf
Załącznik Nr 23 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium studia II stopnia.rtf
Załącznik Nr 24 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.rtf
Załącznik Nr 25 PROC-014 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.rtf
Załącznik Nr 26 PROC-014 Wniosek o przyznanie zapomogi.rtf
Załącznik Nr 3 PROC-014 Wniosek o skreslenie z listy studentow.pdf
Załącznik Nr 4 PROC-014 Wniosek o przygotowanie suplementu w języku angielskim.pdf
Załącznik Nr 5 PROC-014 Wniosek o przygotowanie dyplomu w wersji obcojęzycznej.pdf
Załącznik Nr 6 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na udzielenie urlopu dziekanskiego.pdf
Załącznik Nr 7 PROC-014 Wniosek o przedluzenie sesji egzaminacyjnej.pdf
Załącznik Nr 8 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na zmiane promotora.pdf
Załącznik Nr 9 PROC-014 Wniosek o wyrazenie zgody na zmiane specjalnosci.pdf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia