Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-015 Ksztaltowanie standardow uczciwosci akademickiej_wyd.2_akt.20170117.rtf
PROC-015 Kształtowanie standardów uczciwości akademickiej_wyd.2.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-015 Kodeks Etyki Studenta.pdf
Załącznik Nr 1 PROC-015 Kodeks Etyki Studenta.pdf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia