Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-016 Aktywizacja studentow_wyd.03-akt.20170117.rtf
PROC-016 Aktywizacja studentów_wyd.2.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-016 Wniosek o utworzenie kola naukowego.rtf
Zalacznik Nr 2 PROC-016 Rejestr Uczelnianych Organizacji Studenckich.rtf
Zalacznik Nr 3 PROC-016 Deklaracja czlonkowska.doc
Zalacznik Nr 4 PROC-016 REGULAMIN_Samorzadu 12_10_2012.pdf
Zalacznik Nr 5 Karta zgloszeniowa do Samorzadu Studenckiego.pdf
Załącznik Nr 1 PROC-016 Wniosek o utworzenie koła naukowego.rtf
Załącznik Nr 2 PROC-016 Rejestr Uczelnianych Organizacji Studenckich.rtf
Załącznik Nr 3 PROC-016 Deklaracja członkowska.doc
Załącznik Nr 4 PROC-016 REGULAMIN_Samorzadu 12_10_2012.pdf
Załącznik Nr 5 Karta zgłoszeniowa do Samorządu Studenckiego.pdf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia