Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_01_Nadzor nad dokumentami_akt.20170117.rtf
SYS_01_Nadzór nad dokumentami.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-01 Wykaz dokumentow nadzorowanych i odpowiedzialnosci.rtf
Zalacznik Nr 2 SYS-01 Wniosek o zmiane w dokumentacji WSZJK.rtf
Zalacznik Nr 3 SYS-01 Wykaz aktualnej dokumentacji WSZJK.rtf
Załącznik Nr 1 SYS-01 Wykaz dokumentów nadzorowanych i odpowiedzialności.rtf
Załącznik Nr 2 SYS-01 Wniosek o zmianę w dokumentacji WSZJK.rtf
Załącznik Nr 3 SYS-01 Wykaz aktualnej dokumentacji WSZJK.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia