Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_02_Nadzor nad zapisami_akt.20170117.rtf
SYS_02_Nadzór nad zapisami.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-02 Wykaz zapisow WSZJK.rtf
Zalacznik Nr 2 SYS-02 Protokol likwidacji dokumentow.rtf
Załącznik Nr 1 SYS-02 Wykaz zapisów WSZJK.rtf
Załącznik Nr 2 SYS-02 Protokół likwidacji dokumentów.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia