Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_03_Wewnetrzne audity jakosci.rtf
SYS_03_Wewnętrzne audity jakości.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-03 Lista auditorow wewnetrznych.rtf
Zalacznik Nr 2 SYS-03 Harmonogram auditow wewnetrznych.rtf
Zalacznik Nr 3 SYS-03 Zawiadomienie o audicie.rtf
Zalacznik Nr 4 SYS-03 Raport z auditu.rtf
Zalacznik Nr 5 SYS-03 Lista_obecnosci.docx
Załącznik Nr 1 SYS-03 Lista auditorów wewnętrznych.rtf
Załącznik Nr 2 SYS-03 Harmonogram auditów wewnętrznych.rtf
Załącznik Nr 3 SYS-03 Zawiadomienie o audicie.rtf
Załącznik Nr 4 SYS-03 Raport z auditu.rtf
Załącznik Nr 5 SYS-03 Lista_obecności.docx
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia