Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_04_Nadzor nad procesem ksztalcenia niezgodnym z wymaganiami_akt.20170117.rtf
SYS_04_Nadzór nad procesem kształcenia niezgodnym z wymaganiami.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia