Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_05_Dzialania korygujace_akt.20170117.rtf
SYS_05_Działania korygujące.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-05 Karta niezgodnosci.rtf
Zalacznik Nr 2 SYS-05 Rejestr niezgodnosci, potencjalnych niezgodnosci, reklamacji.rtf
Załącznik Nr 1 SYS-05 Karta niezgodności.rtf
Załącznik Nr 2 SYS-05 Rejestr niezgodności, potencjalnych niezgodności, reklamacji.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia