Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_06_Dzialania zapobiegawcze_akt.20170117.rtf
SYS_06_Działania zapobiegawcze.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-06 Karta potencjalnej niezgodnosci.rtf
Załącznik Nr 1 SYS-06 Karta potencjalnej niezgodności.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia