Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

SYS_07_Planowanie i przeglad WSZJK_akt.20170117.rtf
SYS_07_Planowanie i przegląd WSZJK.rtf
Zalacznik Nr 1 SYS-07 Protokol z przegladu WSZJK.rtf
Załącznik Nr 1 SYS-07 Protokół z przeglądu WSZJK.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia