Stypendia i bonifikaty

Gość


Nasze ośrodki


Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.

Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

! Stypendia mogą łączyć się !


1)  Stypendium Rektora

- przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie i Pedagogika osiągających najlepsze wyniki w nauce

-  wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

2)  Stypendium socjalne

- przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej

- wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

3)  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

- przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

- wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

4)  Stypendia okazjonalne

- przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

5)  Zapomoga

- jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

>>  Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom GSW Milenium (PDF, 152 KB)

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader


Wnoski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium