Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

Gość


Nasze ośrodki


Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

I stopień (studia licencjackie)

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania jakością (Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny),

jak i procesami sprzedaży (przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego - key account manager, specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży, handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi / indywidualnymi, specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce). 

Będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór i koordynowanie dystrybucji produktów lub usług w Internecie, odpowiadać za sprzedaż (kierowaną zarówno do konsumentów, jak i do firm), organizować szkolenia z zakresu handlu internetowego czy udzielać wsparcia technicznego klientom.

Będziesz również posiadał odpowiednie umiejętności, by prowadzić własną działalność gospodarczą ze sprzedażą online.


Czego się nauczysz?

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

•    Podczas studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany projakościowo. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

•   Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu zarządzania strategicznego, regulacji prawnych w zakresie jakości, dokumentacji systemu zarządzania jakością, kontroli jakości.

•   Poznasz techniki i narzędzia redukujące koszty złej jakości oraz ich zastosowanie w codziennym życiu organizacji.

•   Poznasz jak prawidłowo i skutecznie wdrażać i kontrolować systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – według standardów międzynarodowych.

 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ:

•    Poznasz nowoczesne metody sprzedaży, aktualne przepisy prawne, finansowe, psychologię zachowań konsumentów oraz zasady profesjonalnej prezentacji i promocji oferowanych produktów.

•    Nauczysz się odpowiedzialności za maksymalizację sprzedaży poprzez opracowywanie strategii sprzedażowej, dbałość o jej realizację i sprawowanie nadzoru nad podległym zespołem pracowników.

•    Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych. Dowiesz się, jak budować trwałe relacje z klientami i analizować wyniki sprzedaży. Zgłębisz tajniki zarządzania działem sprzedaży w przedsiębiorstwie.

•    Zdobędziesz wiedzę na temat szybko rosnącego rynku handlu online, który jest szansą nie tylko dla firm specjalizujących się w sprzedaży internetowej, ale również dla osób szukających swojego miejsca na rynku pracy.

•    Będziesz potrafił badać potrzeby nabywców, planować, organizować i kontrolować procesy sprzedażowe.

•    Dowiesz się, jak w praktyce pozyskać klientów i dystrybutorów, budować i utrzymywać z nimi trwałe relacje oraz prowadzić skuteczne negocjacje.

 

Ponadto, gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:


·         Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

·         Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

 

Certyfikat Global Quality

->> Studia pod patronatem Jednostki Certyfikującej Global Quality

Studia objęte są patronatem Jednostki Certyfikującej GLOBAL QUALITY. Po ukończeniu II roku studiów będziesz miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego na audytora wewnętrznego, po zdaniu którego otrzymasz certyfikat. Egzamin odbędzie się w siedzibie Uczelni. Istnieje również możliwość przystąpienia po ukończeniu III roku studiów do egzaminu zewnętrznego na pełnomocnika ds. jakości.

>> Zobacz szczegółowy opis specjalności i sylwetkę Absolwenta


Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/m-c!