Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

Gość


Nasze ośrodki


Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

I stopień (studia licencjackie)Praca po studiach

•   Zostaniesz przygotowany do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami w organizacjach.

•   Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Czego się nauczysz?

•   Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.

•   Poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.

•   Dowiesz się, jakie są trendy i nowości w branży personalnej na świecie. Zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji.

•   Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu  zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.

•   Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, będziesz posługiwał się umiejętnościami „łowcy głów” – będziesz potrafił sam odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Będziesz potrafił prowadzić z kandydatem negocjacje płacowe oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.

•   Zajęcia z psychologii pozwolą ci  poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.

•    Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
-  Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
-  Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

Atuty

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/mies!