Warunki rekrutacji na studiach licencjackich w Gnieźnie

Gość


Nasze ośrodki


 

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.


Proces przyjęcia:

•  złożenie dokumentów (wymienionych poniżej)
   w wyznaczonym terminie


•  weryfikacja złożonych dokumentów


•  podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet studentów

 

 

fotolia_27984376_m_400

 Wymagane dokumenty:

•  wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl

•  kserokopia i oryginał (do wglądu) świadectwa maturalnego

•  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 złotych na konto o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (z dopiskiem w tytule imienia i nazwiska kandydata)

•  1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)

•  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*

                  *   wymagania techniczne:
                  -   postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  -   akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                      tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                      24. bitowa głębia koloru)
                  -   rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 52 KB) 

 

Termin składania dokumentów

•  9 marca -16 lipca 2020 - gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek

  17 lipca - 3 września 2020 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

•  4 września - 20 grudnia 2020 - termin dodatkowy


Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dołącz do specjalnej grupy na facebooku!


! Uruchomienie kierunku i specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na studia i podjęcia nauki przez wystarczającą liczbę osób.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Dziekanacie GSW Milenium, przy ul. Okulickiego 3a w Gnieźnie

Dziekanat otwarty od pon. do pt. w godz 8-16 oraz w weekendy zjazdowe Wydziału Nauk Społecznych.

Tel.  61 425 75 70 wew. 21 lub 22Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader