Aktualności

Gość


Nowy Kierunek PEDAGOGIKA - GSW Milenium z pozytywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Aplikuj!


Nowy Kierunek PEDAGOGIKA - GSW Milenium z pozytywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Aplikuj!
poniedziałek, 25 października 2021, Rafał Wojtaszak

Informujemy, że wniosek o nauczanie na Kierunku Pedagogika złożony przez GSW Milenium został rozpatrzony pozytywnie. Oznacza to, że uczelnia otrzymała zgodę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzanie powyższych studiów licencjackich (3-letnich) i rozpoczną się one w tym roku akademickim w Gnieźnie (Filia w Wągrowcu nadal oczekuje na pozytywne rozpatrzenie, o czym niebawem poinformujemy).


Skąd konieczność otrzymania zgody PKA? Kierunek Pedagogika posiada akredytację, co oznacza, że program kształcenia spełnia ustanowione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria jakości. Istnieje szereg warunków, które musi spełnić Uczelnia chcąc kształcić na Kierunku Pedagogika. Pozytywna opinia dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wydana przez niezależną instytucję państwową stanowi gwarancję wysokiego poziomu kształcenia.  


Pedagogika na studiach licencjackich (3 lata nauki) to kierunek, dla tych, którzy chcą pracować z ludźmi (dziećmi, jak i dorosłymi) i zdobyć specjalistyczną wiedzę związaną z edukacją oraz terapią. Praca po studiach I stopnia jest bardziej związana z obszarem pedagogiki społecznej niż z systemem oświatowym. Absolwenci Pedagogiki znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest właściwa diagnoza pedagogiczna, prowadząca do ukierunkowanej pracy edukacyjnej oraz terapeutycznej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach poza systemem oświatowym, takich jak zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapeutyczne, domy dziecka, domy pomocy społecznej, kluby seniora i sanatoria, a po ukończeniu studiów podyplomowych (Specjalność: Przygotowanie pedagogiczne) prowadzonych przez GSW Milenium w skróconym indywidualnym trybie nauczania także w placówkach oświatowych.

Po ukończeniu studiów licencjackich z Pedagogiki absolwent może w trybie indywidualnym – co pozwala na zaliczenie części przedmiotów ze studiów I stopnia – rozpocząć naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez GSW Milenium (ze zniżką w wysikości 100% i w skróconym trybie - dotyczy tylko Przygotowania pedagogicznego), dzięki którym szybciej uzyska dodatkowe uprawnienia pedagogiczne.


Więcej na temat nowej specjalności dowiesz się na stronie: Pedagogika studia I stopnia

Rekrutacja trwa, zapisz się już dziś! Bez egzaminów wstępnych, bez liczenia punktów oraz bez wychodzenia z domu! Zapisz się!