Aktualności

Gość


Stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendia rektora - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!


Stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendia rektora - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!
piątek, 29 października 2021, Rafał Wojtaszak

Informujemy, że do dnia 9 listopada 2021r. w KWESTURZE są wydawane i przyjmowane  wnioski  na stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendia rektora. Wnioski także można pobrać online logując się na "Twoje Milenium" w zakładce "Wnioski".

Dochód  na  jednego  członka  rodziny  (przy wniosku na stypendium socjalne) nie  może  przekroczyć  kwoty – 1051,70 zł.


1)  Stypendium Rektora

- przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce

-  wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

2)  Stypendium socjalne

- przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej

- wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

3)  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

- przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

- wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

4)  Stypendia okazjonalne

- przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

5)  Zapomoga

- jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

>>  Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom GSW Milenium (PDF, 152 KB)


Więcej informacji:

Justyna Robakowska

Specjalista ds. stypendiów i rozliczeń studenckich

justyna.robakowska@milenium.edu.pl

tel. 61 425 75 70  wew. 35

w godzinach 8:00 - 15:30