Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-007 Proces dyplomowania_wyd.03_akt.20170117.rtf
PROC-007 Proces dyplomowania_wyd.2.rtf
Zalacznik NR 16 PROC-007 Zarzadz nr 6 w spr weryfikacji prac dyplomowych programem Plagiat pl.doc
Zalacznik Nr 1 PROC-007 Karta-obiegowa.doc
Zalacznik Nr 10 PROC-007 Ogolne zasady przygotowania pracy magisterskiej na kierunku zarzadzanie.doc
Zalacznik Nr 11 PROC-007 Pytania na egzamin dyplomowy - pedagogika II st..doc
Zalacznik Nr 12 PROC-007 Pytania na egzamin dyplomowy - zarzadzanie II st..doc
Zalacznik Nr 13 PROC-007 Zgoda_udzial-_w_badaniach_LOSY_ABSOLWENTOW.doc
Zalacznik Nr 14 PROC-007 Wniosek o przygotowanie dyplomu w wersji obcojezycznej - formularz.doc
Zalacznik Nr 15 PROC-007 Wniosek o przygotowanie suplementu w jezyku angielskim - formularz.doc
Zalacznik Nr 2 PROC-007 OSWIADCZENIE.doc
Zalacznik Nr 3 PROC-007 Pytania na egzamin dyplomowy - pedagogika I st..doc
Zalacznik Nr 4 PROC-007 Pytania na egzamin dyplomowy - zarzadzanie I st..doc
Zalacznik Nr 5 PROC-007 Ogolne zasady przygotowania pracy licencjackiej na kierunku zarzadzanie.doc
Zalacznik Nr 6 PROC-007 Ogolne zasady przygotowania pracy licencjackiej na kierunku pedagogika.doc
Zalacznik Nr 7 PROC-007 Wzor strony tytulowej.doc
Zalacznik Nr 8 PROC-007 Zaswiadczenie o pisaniu pracy - formularz.doc
Zalacznik Nr 9 PROC-007 Ogolne zasady przygotowania pracy magisterskiej na kierunku pedagogika.doc
Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 6 Plagiat_pl_Instrukcja_intepretacji_Raportu_Podobienstwa_nowa.pdf
Załącznik NR 15 PROC-007 Wniosek-o-przygotowanie-suplementu-w-jezyku-angielskim-formularz.doc
Załącznik Nr 1 PROC-007 Karta-obiegowa.doc
Załącznik Nr 10 PROC-007 Ogólne zasady przygotowywania pracy magisterskiej na kierunku Zarządzanie.doc
Załącznik Nr 11 PROC-007 PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI Zarządzanie.doc
Załącznik Nr 12 PROC-007 Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia.doc
Załącznik Nr 13 PROC-007 Zgoda_udzial-_w_badaniach_LOSY_ABSOLWENTOW.doc
Załącznik Nr 14 PROC-007 Wniosek-o-przygotowanie-dyplomu-w-wersji-obcojezycznej-formularz.doc
Załącznik Nr 2 PROC-007 OŚWIADCZENIE.doc
Załącznik Nr 3 PROC-007 Zagadnienia-na-egzamin-dyplomowy Pedagogika.doc
Załącznik Nr 4 PROC-007 Pytania-na-egzamin-dyplomowy Zarządzanie.doc
Załącznik Nr 5 PROC-007 Ogólne zasady przygotowywania pracy licencjackiej Zarządzanie.doc
Załącznik Nr 6 PROC-007 Ogólne zasady przygotowywania pracy licencjackiej na kierunku PEDAGOGIKA.doc
Załącznik Nr 7 PROC-007 Wzór strony tytułowej.doc
Załącznik Nr 8 PROC-007 Zaswiadczenie-o-pisaniu-pracy-formularz.doc
Załącznik Nr 9 PROC-007 Ogólne zasady przygotowywania pracy magisterskiej na kierunku Pedagogika.doc
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia