Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-008 Dopasowanie systemu do wymagan prawn i standardow szkolnictwa w_wyd.2_akt.20170117.rtf
PROC-008 Dopasowanie systemu do wymagań prawnych i standardów szkolnictwa wyższego_wyd.2.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia