Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-003
PROC-003 Zatrudnianie, motywowanie, rozwoj ocenianie kadry naukowo - ddydakt wyd. 4_akt.20170117.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-003 Informacja o rownym traktowaniu w zatrudnieniu.rtf
Zalacznik Nr 10 PROC-003 Arkusz oceny nauczyciela akademickiego-1.doc
Zalacznik Nr 2 PROC-003 Umowa o prace.doc
Zalacznik Nr 3 PROC-003 Informacja do umowy o prace wykladowcy.rtf
Zalacznik Nr 4 PROC-003 Zarzadz Kanclerza w sp. wprowadz nowego prac.pdf
Zalacznik Nr 5 PROC-003 Regulamin_pracy_MILENIUM.doc
Zalacznik Nr 6 PROC-003 Zalacznik do Regulaminu Pracy.doc
Zalacznik Nr 7 PROC-003 Regulamin wynagradzania.doc
Zalacznik Nr 8 PROC-003 Informacja do umowy o prace - pracow admini.rtf
Zalacznik Nr 9 PROC-003 Arkusz hospitacji zajec dydaktycznych.doc
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia