Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

Ksiega Jakosci GSW Milenium_wyd.02_akt.20170117.doc
Księga Jakości GSW Milenium.doc
Mapa procesow GSW Milenium_akt.20170117.xlsx
Mapa procesów GSW Milenium.xlsx
Zalacznik do Ksiegi WSZJK Polityka Jakosci WSZJK_akt.20170117.rtf
Zalacznik do Ksiegi WSZJK Zadania Pelnomocnika Rektora ds. WSZJK_akt.20170117.rtf
Załącznik do Księgi WSZJK Polityka Jakości WSZJK.rtf
Załącznik do Księgi WSZJK Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. WSZJK.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia