Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-011 Rozwoj i utrzymanie infrastruktury i zasobow dydakt_akt.20170117.rtf
PROC-011 Rozwój i utrzymanie infrastruktury i zasobów dydaktycznych.rtf
Zalacznik Nr 2 PROC-011 Instrukcja PPPM_zm.pdf
Załącznik Nr 2 PROC-011 Instrukcja PPPM_zm.pdf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia