Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-001 Projektowanie, zatwierdzanie, ocena i przeglad progr ksztalc.wyd.04_akt.20170117.rtf
PROC-001 Projektowanie, zatwierdzanie, ocena i przegląd programów kształcenia wyd. 3.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-001 Karta przedmiotu.doc
Zalacznik Nr 2 PROC-001 Instrukcja do karty przedmiotu.pdf
Zalacznik Nr 3 PROC-001 Raport samooceny.doc
Zalacznik Nr 4 PROC-001 Arkusz samooceny jakosci ksztalcenia.doc
Zalacznik Nr 5 PROC-001 Protokol_Analiza prac etapowych.doc
Zalacznik Nr 6 PROC-001 Protokol_Analiza wynikow procesu dyplomowania.doc
Zalacznik Nr 7 PROC-001 Protokol_Analiza zgodnosci prac dyplomowych.doc
Zalacznik Nr 8 PROC-001 Protokol_Analiza wynikow zaliczen i egzaminow.doc
Załącznik Nr 1 PROC-001 Karta przedmiotu.doc
Załącznik Nr 2 PROC-001 Instrukcja do karty przedmiotu.pdf
Załącznik Nr 3 PROC-001 Raport samooceny.doc
Załącznik Nr 4 PROC-001 Arkusz samooceny jakosci ksztalcenia.doc
Załącznik Nr 5 PROC-001 Protokol_Analiza prac etapowych.doc
Załącznik Nr 6 PROC-001 Protokol_Analiza wynikow procesu dyplomowania.doc
Załącznik Nr 7 PROC-001 Protokol_Analiza zgodnosci prac dyplomowych.doc
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia